TankFull 1.0

Inställningar


Följande inställningar finns:


Lås på min position - Centrerar kartan på din position, detta kräver GPS signal


Visa precision - Visar felmarginalen i meter från den blå punkten på kartan


Visa  stationer inom - Radien inom vilken man önskar söka 0-300km
Start      Ladda ner      Support      OmStart.htmlLaddaNer.htmlOm.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2

English